Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IŠ KNYGOS „ŠVENTIEJI AKMENYS“ PDF Spausdinti El. paštas

FARIZIEJŲ MINIOJE


Galva nusviro ant skausmų krūtinės.
Ir Kristus žmogiškoj kančioj toks buvo:
Danguj lingavo debesiai šilkiniai,
Po kojų žemė kruvinai pasruvo.

Ir buvo fariziejų, — bet ne jų pasaulis;
Ir buvo knechtų minios, — taip kilnios sidabriniais.
O Dievo Motina, — kas prieš tave apgaulė?
Tiesos kančia laimėjo prieš minią fariziejų!

FARAONAS

Išminčių ir minios sudievintasis faraone,
Ko tu sustojai ties vergų stebuklu — piramide?
Kad amžiai grumtųsi garbės ir pavergimo fone?
Kad ainiai pultų veik prieš amžinumo dydį?

Tabelės mokslų šiandien mums daugiau pasako.
Tik išmintis sekli. Pats Nilas jau nuseko.
Mes grįžtame per galvas miniu ir tironų
Prie paslapties, prie piramidžių, faraone!


NERONAS IŠ ANAPUS

Gal šimtas gladiatorių man žiauriai mirė.
Ne talentu, bet,meile man skambėjo lyra.
Aš Romą padegiau! Krikščionis liūtams skyriau!
Bet sielą aš jaučiau valdovišką ir tyrą.
O jūs, kurie sudeginote šimtą miestų,
Paskerdę milijonus, plaukiant kraujo jūroj,
Kad kerštas alkanus ir pavergtus apšviestų, —
Koks vardas tenka jums? Kokius dievus jūs kuriat?

 
NAPOLEONAS

Jis guli kriptoje. Net kirminas jo peleno nerausia.
Seni laikai rūkuos, Bet vardas skamba dar:
Napoleonas! Genigas karvedys, prancūzo imperatorius šviesiausias!
Kur siekė kardas ir karys, ten gimė laisvės legijonai!

Šviesi Prancūzija! Raudonos vėliavos ir marsiljetė
Tautas prikėlė laisvės šūkiais ir atvėrė žmogui žmogų! ...
Bet šiandien tos garbės kaip ant kapų vaiduoklių siluete
 Žmogus prarado laisvę, meilę, ir dievus, ir savo stogą ...


DANTĖ

Kančios ir prakeikimo sarge ir vienuoli,
Klajūne, Dante! Tavo pragaro žabangai
Naujų tironų skoniui — tik virtuvės replės,
Prarask viltis, Įžengęs pro Kaceto angą!

Tu pažinai kaip giminė praranda gėdą.
Kaip ji atgauna jėgą, garbę, pašaukimą.
Dievų liepsna ir meile priešus nugalėjai.
Tu pajėga, jie tavo sosto piligrimai.

 

5-tame “Aidų“ numeryje išspausdintuos eilėraščiuos įsibrovė korektūros klaida: Faustas Kirša rašo knygą, pavadintą ne „Amžinieji akmenys“, bet „Šventieji akmenys“.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai