Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS ANDRIEKUS   
VARPAI

Sakyk varpams,
Į ežerus nugrimzdusiems,
Kad jie tuojau skambėtų
Ir skelbtų gelmėje Prisikėlimo Aleliuja
Linksmu balsu
Visoms vandens lelijoms,
Dar nesuspėjusioms pražysti.

Šitie varpai
Daug sykių atsiliepdavo
Prieš dideles nelaimes.
Žiloj senovėje, prieš marą ir prieš badą,
Girdėjom jų aidėjimą
Pačiam vidudieny,
Ir šiurpas kaulais ėjo.

Šitie varpai
Iš anksto mus įspėdavo,
Kad nederlingais metais
Turėsim alksnių pumpurus maišyt į duoną,
Kad jau nebus kam nulydėt
Žmogaus į senkapius,
Nebus kam apraudoti.

Sakyk varpams —
Tegul sugaudžia jie
Linksmai bent vieną kartą,
Ir nuo jų dūžio plyšusios vandens lelijos
Tegul pripildo rytmečius
Gaiviu kvepėjimu
Iš tavo kapo, Kristau.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai