Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŽEMĖS ŠEŠĖLIUOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PAULIUS JURKUS   
Kaip keista, žeme, kad mane užbaigsi
Šventa tyla,
Kaip žiedą poilsiui užskleisi
Ties krūtine sava.

Nutils daina kaitrios vidurdienio kelionės,
Ir vakaras ateis ramus,
O iš laukų, surinkę derlių žmonės,
Sugrįš į protėvių namus.

Užkurs jie seną židinį ir nuvalys dulkėtą langą
Ir liūdesj kaip stiklą jie sukuls,
O iš laukų sugrįš avelių bandos
Ir klevo taikiame šešėlyje suguls.

Ir nežinos jau niekas nielio
Tenai prie vasaros kelių.
Regės tiktai — šešėliai bėga
Pro miegančius miegu giliu.

Kaip keista, žeme, kad mane užbaigsi Šventa tyla...

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai