Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BENEDIKTAS RUTKŪNAS   
1. SPINDULIAI

Saulė, pašokusi basa, —
su aukso tvyskančio kasa, —
bėga pievų rasa.

Ir kiekvienoj gėlėj,
ir širdyse giliai —
spinduliai, spinduliai!

2. STAKLĖS

    Augšty, toly, — mylių plote, —
kiek tik apmatai —
    vaivos juostomis iškloti
gijų apmatai.

Žydriu muštos, saulės staklės
audžiasi antai!    
Žmogau — dulke, žmogau — aklas,
jei jų nematai.

3. PASAULIO SLĖNY

Kai pametu kelią,
ir saulė užblėsta širdy —
mane,lyg vaikelį,
Tu, Kristau, per žemę vedi!

Lyg tėvas,lyg brolis, —
šalia Tu eini,
kai rankau karolius
pasaulio slėny   
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai