Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė WILLIAM SHAKESPEARE   
SEPTYNI ŽMOGAUS AMŽIAI

Pasaulis — tai scena.
Ir mes visi — tik aktoriai šioje scenoj.
Paskirta: čia [žengt, o čia išnykt.
Ir kiekvienam vaidinti eilę rolių.
Veiksmai — septyni amžiai. — Kūdikėlis,
Pirmiausia, kurs kažką veblena
Ir seilėja ant auklės rankų. — Mokins
Zirzeklis. Rytą nušveistas snukutis,
O patsai su kuprinaite į mokyklą
Vos pašliaužia, lyg sraigė. — Štai, meilužis:
Kaip krosnis dūsauja ir kepa balades
Skausmingas apie antakius gražiausios.
Tada — karys: ūsuotas, tartum tigras,
Keiksmų keisčiausių pilnas ir ūmus;
Garbės ištroškęs, susigrumti greitas.
Jam šlovė burbulo užvis brangesnė —
Patrankos vamzdy jis dar kunkuliuos.
Paskum — teisėjas: apvalus pilvukas,
Viščiuko gero prikimštas, o žvilgsnis —
Nuožmus. Su savo barzdžiuke rimta
Jis beria išmintis žilos senovės
Ir pavyzdžius naujausius. Taip jisai
Vaidina rolę. O jau šeštas amžius —
Sukempęs seneliokas, su šlepetėm,
Su akiniais ant nosies ir apdribęs.
Naujų dienų rūbelis — per platus
Pasaulis jo sudžiūvusiom šlaunim.
Ir balsas — vakar vyriškas, galingas —
Prie vaiko dūdos vėl sugrįžta: unkščia
Ir švokščia pro dantis . . . Ir pagaliau,
Štai, paskutinis veiksmas, kurs užbaigia
Šią įvykiais tokią turtingą dramą:
Antroji kūdikystė. Užmarštis.
Nei skonio, nei akių, dantų . . . ničnieko.


Iš "As you Like it"
Vertė J. Blekaitis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai