Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
TRIJŲ KARALIŲ KELIONĖ

"Atvykstant mus kankino šaltis, —
Kaip tik blogiausias metų laikas
Kelionei, ir dar tokiai kelionei ilgai:
Išmušti keliai, oras žvarbus —
Pati pikčiausioji žiema."
Kupranugariai pratrintais pečiais ir pamuštomis
kojomis, neklusnūs,

Gulantys į tirpstantį sniegą.
Kartais mes net gailėjomės
Palikę vasaros rūmus atkalnėse, terasas
Ir vaisvandenio atnešančias šilkines mergaites.
Prie to — kupranugarių prižiūrėtojų murmėjimas,
keiksmai ir pabėgimai,

Jų reikalavimas žmonų ir vyno;
Užgęstantys nakties laužai, stoka pastogės;
Nedraugiški mums miestai ir miesteliai;
Nešvarūs ir lupikiški kaimai:
Sunkus tai buvo laikas.
Galų gale mieliau keliaudavome naktimis.
Miegodami tik priešokiais,
Ausyse girdėdami dainuojančius balsus, mums
sakančius,

Jog visa tai tik beprotybė.


Ir vieną kartą, auštant, atkeliavom į šiltesnį
slėnį,

Drėgną, gulintį žemiau snieginės juostos, kvepiantį augmenimis,
 
Su tekančiu srove ir tamsą plakančiu vandens
malūnu,

Su trimis medžiais žemo dangaus fone
Ir senu baltu arkliu, nušuoliuojančiu per pievą.
Priėjom smuklę su vijokliais viršum staktos;
Šešios rankos kauliukais žaidė duryse iš
sidabrinių pinigų,
Ir kojos spardė vynmaišius tuščius.
Bet nebuvo jokių žinių, ir mes tęsėme kelionę,
Ir atvykom vakare, nė kiek neperanksti
Suradę vietą; tai buvo (galima sakyt)
patenkinama.

Visa tai buvo jau seniai, atsimenu,
Ir vėl tatai aš pakartočiau, bet įsidėmėkit
Tai, įsidėmėkit
Tai: ar į Gimimą, ar į Mirtį vedė mus
Šis kelias? Buvo ten Gimimas,
taip, Turėjome įrodymų ir jokios abejonės. Aš
mačiau gimimą

Ir mirtį, bet maniau, kad jie abu kitokie. Šis
Gimimas buvo mums
Skausminga ir karti agonija — kaip Mirtis,
mūsų mirtis.
Po to mes grįžome namo, į savo Karalystes,
Bet nebesijautėm gerai senovinėje tvarkoje
Su svetimais žmonėm, įsikabinusiais savų dievų.
Mielai sutikčiau kitą mirtį.

Vertė ANDRIUS SIETYNAS
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai