Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZEFIRINA BALVOČIENĖ   
JAU NIEKAD

Sukarpė, visas dienas į skutelius
sudraskė, išmėčiojo,
ir — nebesurankioti.
Ieškai kur patogiam šešėly
pailsėti - -
   

Prasmės klausi naktų nemiegotų,
buvusios ir vis dar iš kažkur
tebeatsišaukiančios
dairaisi laimės    - -
Jos atokaitoje gaiviniesi,
lepiniesi, šildais - -   
Kažko brangaus (ir seniai jau
prarasto), taip labai, anemiškai,
alkanai pasigendi.
Godžiai saldžiausiąjį sugeri
bučinį,
mieliausio jo žvilgsnio žavesy
apsvaigęs - -    
godžiai, alkanai.
O kas, jei ir vėl stebuklas tas
pasikartotų?
Niekad, jau niekad.
Į skutelius sukarpė, visas dienas
sudraskėt išmėčiojo - -


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai