Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas

JURY
Iš rėmų narsūs kunigaikščiai žiūri
Ir pagarbus Basanius debesy,
O prie stiklų — triukšmingai sprendžia jury:
Marteli ar Hennessy?

Iš rėmų plieskia Žalgiris ir Kražiai,
Smūtkelis verkia numušta ausim,
Ir pančius deda papuoštai ir gražiai
Birutei, besišypsančiai visiem.

Iš rėmų kaukia vilkas geležinis,
Vytis mojuoja kardo krivulę,
Ir tėvas klaupia, sūnų atpažinęs
Raudonam girios sniego patale.

Iš rėmų mums pro liūdesį ir kartį
Kudirka šaukia: jaunas kol esi ... 
O jury vis negali susitarti:
Marteli ar Hennessy?

NATURE MORTE
Žvakidė. Dvi rankos per stalą nukartos.
Prigniaužtas banknotas prie rūtų šventų.
Parvirtus taurelė tarp silkės ir chartos.
Degtinė ant šūkio "Už laisvę tautų".

O dūmų atšvaistėj — pasaulis kaip keras:
Kopūstai ir dešros jurginų spalvos.
Ir akys — dvi akys, lietuviškai geros,
Kaip gyvos mum šypsos iš kiaulės galvos.

SENATVĖS PAVASARIS
Seni draugai, stiklai dulkėti,
Daina, užlūžusi kimiai, —
O palengva imi tikėti,
Lyg vėl senatvėje gimei.

Ir laimės pažadai meilingi
Kuždena kurstančion ausin,
Ir žemė supasi kaip lingė,
Kiloja kūną debesin;

O, rods, iš tolumos kvatojas
Aidai jaunystės negyvos,
Kad noris vėl kelionių kojas
Pririest prie plinkančios galvos;

Kad noris vėl akis miglotas
Nuskaidrint kūdikio svaja —
Ir nuogas vystykluos išklotas
Gulėti auklės glėbyje ...
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai