Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas

                                              
PRANAŠYSTĖS PILNATIS

S. M.                                             

Lotoso žiedas.                              
Skambi Israfelio lyra.
Minties šviesus apvalumas.
Mano žvilgsnio dangun įžengimas.
                                                    
Naktis su hamsinais prasmego.
Dykuminis amokas praėjo.
Saulė plačiai vartus atidarė,
Ir įvyko
Tavęs nužengimas žemėn.
Su Tavo šypsena
Stebuklinga palaima atėjo
Anachoreto olon.
                                             
1965 spalio 20ANDALŪZIJOS SUŠAUDYMAS

Federico Garcia Lorcos atminimui

Kai prieš tris dešimtis metų
Sproginėjo ir dūko granatos
Granadoj,

Ay, limon limonero! Verdes olivares!

Šautuvo šūviai ant žemės nualpusios metė
Lakštingalos kruviną dainą.
Taip Andalūzija didį poetą prarado.
Tamsioj vynuogynų paunksmėj
Lygiai prieš trisdešimt metų
Gailių romansų Granadoj.

Ay, limen limonero! Tristes olivares!
 
Kieta ugniaakė naktis
Į žemę tokią pat kietą
Įspaudė laisviausias akis
Šviesiausio ispanų poeto.

Ay, limon limonero!

Prie Ebro, Seguros ir Guadalkiviro
Alyvmedžiai gedulu gaubiąs
Ir neužtvenkiamos ašaros byra.
Kiparisinės našlės šauna į dangų.
Liūdnų rožių rasa

Ant magių juodabruvių blakstienų.

Ay, limon limonero! Olivos de muerte!

O mums reikia, taip reikia poetų tokių,
Kurių dainos kaip laisvės granatos
Įsižiebtų ir sprogtų tautų
Širdyse ir grąžintų lakštingalų dainą
Granadai,
Nužudytai prieš tris dešimtis metų.

Ay, limon limonero! Libres olivares,
Venid!


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai