Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASĖ ŠAKYTĖ   
Iš ciklo
Pradingusi vasara


SUNKUMAS

Kaip sunku yr išrauti
iš skęstančių akių
medžius,
ilgai lankytus —
laistytus.

Kaip sunku atiduoti
liepsnojančius laukus
nelauktai piūčiai —
akliems
kardams.


VASARA MIRŠTA

Merdi vasara.

Auga,
keroja kraupūs erškėtynai,
užtemdydami
saulę.

Miršta vasara.

Karsta,
juoduoja dygūs erškėtynai
ir įskaudina klouną
giliai.

LAIDOTUVĖS

Paruoštos
klouno laidotuvės.

Palikite,
kurie palikote mane
         vakar.

Palikite ir tie,
kurie skubėjote
     į laidotuves,

nes nenoriu,
      kad matytumėt,
kaip kenčia palaidoti.

Kaip tyli tie,
kuriuos užlieja skausmas.


LIKIMUI

Atiduosiu tau visą
nužudytąjį
džiaugsmą,
nes triumfuodamas, kaip karstas,
užkalei
karstą.

Pasiimsiu vien šaltą
grumstažodį —
ir be balso budėsiu,
kai merdės
gyvieji.
Kai palaidoti kelsis.TROŠKIMAS

Jei galėčiau,

įtempčiau
įlaužtąjį lanką —

numesčiau

sukaustytų kojų
sunkumą —

atžymėtam ėjimui —

gilyn,
į gelmes
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai