Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė EUG. MATUZEVIČIUS   

ATMINIMAI

Juozui Kėkštui

Atminimai —
į šiaurę sugrįžę paukščiai.

Atminimai —
tolstančios žvaigždės,
kurios lyg sidabro grūdai
nubarsto Paukščių Taką.

Atminimai —
bemiegės rugpiūčio naktys
ir akys, žvelgiančios
į vasaros sapnus.


Atminimai —
atskridę paukščiai,
kuriuos ir vėl pašauks
sunkus ir ilgas kelias.

Nepabaidykit jų —
tegu jie dar pailsi,
man ant krūtinės, ant širdies, ant rankų .

O naktyje
į begalybę tyliai plaukia,
lyg sidabrinė upė,
Paukščių Takas . . .
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai