Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Nyki daina apie kelionę į nežinomas šalis (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alfonsas Nyka-N iliūnas   
Sudeda jai vieškelius plačius, kelionių džiaugsmą
Ir būrius kažkur smilty palikusių pėdų;
šalia jos paguldo nykų šauksmą
Skambantį kaimais nežinomu aidu.

Įdeda ir liūdesį jai, ir miestelį horizonto menką,
Ir ant lango surinktus vaikystėje lietaus lašus,
Ir į šypseną panašų saulės lanką,
Ir nykštukų suneštus jai pasakų maišus.

Ir paduoda beržui, žaidžiančiam su vėju,
Nešti rudenio laukais ją j nežinomas šalis vienam, —
Ir nežino nieks po to, kur jie išėjo,
Tik širdis palieka  alkana.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai