Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Šlaitas   
AMŽINIEJI LIUDININKAI

Kai nebebus manęs,
kai laikas mano kaulus
pavers į akmenį arba į šiurkščią žolę,
bent jūs paliudykit, o! akmenys ir žolės,
kaip aš mylėjau
šiuos rudenėjančius laukus,
šį ramų viksvų
rudens šiurenimą;
kaip aš norėjau pasiimt nors vieną viksvą
atminimui.


MĖNESIENOJE

Jei aš tikėčiau į lietų,
kad lietus gali sielą nuplauti,
aš išeičiau per lietų ir stovėčiau per kiaurą naktį
ant lietaus ešafato.

Jei aš tikėčiau Tave, kaip tikiu sodrų vasaros lietų,
Tu mane numazgotum,
ir aš šviesčiau iš tolo labiau negu vyšnių sodai
užburtoj mėnesienoj.

MINKŠTAS LIETUS

Klausyk!
Aš atėjau tau piršt ramumo filosofijos,
aš atėjau tau piršt gyvenimo, kurį gyvena
supuvęs kelmas. Klausyk:
jau ima lyt, ir kelmo grobiais
toks minkštas vasaros lietaus vanduo sruvena.

Klausyk, ar ne vistiek, ar lyja ar nelyja?
Ar ne vistiek, ar degina kaitra ar nedegina:
supuvęs kelmas lygiai abejingas vasaros lietaus
ir pravažiuojančio botago kirčiams.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai