Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kotryna Grigaitytė   
LIETUVOS MIŠKŲ ŽIBUTEI

Iš kraujo lašelio pražydus,
Melsva ašarėlė miške,
Pro saulėje tviskantį skydą
Pavasarį sveikini čia.

Viena tu tik laisve alsuoji
Tėvelių šaly pavergtoj;
Priglaus samanotasis guolis
Kitus mano brolius rytoj.

Vis kraujo lašely žydėsi,
Kol saulė tave pamatys
žaliųjų mūs girių pavėsy,
Melsva ašarėlė melsvam lūkesy ...


TRYS SESERYS

Trys seserys rankas užlaužę
 Ant gintaro krantų;
Jų giesmę neša bangos graudžią
Saulėlydžių taku.

Ar laukia pasakos Žilvino
Prabylant gelmėse,
Kokia puta atplauks — kas žino? —
Jos tarias tarp savęs.

Naktis kruvina akim žiūri
Į baltus jų pečius ...
Nuplėšė vėtros baltą burę —
Kaip ašaros bėdžius?...

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai