Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. Vilainis: žmogus, kuris amžinai keliavo PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. V.   
Reportažai iš kelionių Lietuvoje. I. Išleido "Nemunas". Cicero, 1950. 53 pusl.
Tokia knyga, kaip šioji — Lietuvos vaizdai — mums jau seniai reikalinga. Autorius yra parašęs nemažą pluoštą vaizdų ir juos leidžia atskirais sąsiuviniais, kurių iš viso būsią šeši. Žinoma, daug geriau būtų šiuos įspūdžius sudėti į vieną ar, daugiausia, į dvi knygas. Be to, nederėtų gale dėti skelbimų   — apie graborius, karčiamas ir t.t. Tai gal duoda kiek lėšų, bet suprastina leidinį.

Šiuos Lietuvos vaizdus malonu skaityti. Juose nerasime kokio ypatingo įsigilinimo, tačiau jie parašyti gyvai ir mums kalba apie brangias tėvynės vietas. Autorius pina draugėn savo įspūdžius, legendas, istorijas, padavimus, gamtos vaizdus, nuotykius ir įžymias mūsų žemės vietas, šiame sąsiuvinyje patenkame į Rietavą, Plungę, Gondingą, Kretingą ir Palangą. Kai kurie vaizdai yra pagauti prabėgomis, o kitur ir ilgiau sustojama. Cia yra tik pradžia. Periodinėje spaudoje teko matyti keletą jo Lietuvos vaizdų, tikrai gražiai nupieštų.

Kai jie visi pasirodys, šių pasakojimų tarpe rasime tokių, kurie vykusiai papildys mūsų kelionių literatūrą. Kiekvienam skaitytojui jie bus juo savesni, nes rodys gimtosios šalies įdomybes ir grožybes.    A. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai