Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė GRAŽINA TULAUSKAITĖ-BABRAUSKIENĖ   
Aš TAVĘS IEŠKOJAU

Ai Tavęs ieškojau čia po visą žemę,
Pėdsakus užtikus savo Širdyje,
O dangus vis buvo rudeniu aptemęs,
Džiaugsmas nepražydo niekad lelija.

Argi nepažinčiau Tavo rankų, Dieve,
Nei žieduos alyvų, nei rugių laukuos?
Nešlamės man džiaugsmo žilagalves ievos?
Nerimą ir skausmą gegužes kukuos?

Gal žingsnius išgirsiu tų šventųjų kojų,
Vėjui tyliai vejant Nemuno krantu?..
Sielvartą ir džiaugsmą Tau dabar aukoju,
Nes Tave, o Dieve, širdyje randu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai