Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PRANAS KOZULIS   
PRARASTI POJŪČIAI

Aš esu atėjūnas — ne vietinis:
kur einu — man pačiam nesvarbu ...
Mano žingsnis apmiręs ir lėtas
laukime netikėtų žaibų.

Nematau aš tavęs — tu, lakštingala,
išsiilgęs tavęs ir giesmės;
man regėjimas tėra būdingas,
kaip gausių paklydimų versmė.


Negirdžiu aš tavęs — tu, mieliausioji —
negirdžiu tavo žodžių tikrų: —
argi būsiu praradęs jau klausą,
kaip — gaudimą dangaus vyturių? ..

Tavęs laukiu, tartum Pažadėtosios,
bet visvien iš to nieko nebus:
aš esu negudrus ir per lėtas —
kada reikia ugnies ir žaibų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai