Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KETUREILIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AISTIS   

SODIEČIO LAIŠKAS

O, KAD TU man atsiųstum armoniką, Broli...
Aš ją dar susitaisyčiau, susiklijuočiau,
Pasidėčiau ant kelių, pažvelgčiau į tolį
Ir smakrą prispaudęs užgročiau...


ALDONA GEDIMINAITĖ

TĖVAS liepė tekėt už karaliaus — tekėjau
Ir kraičio belaisvių daugybę ėmiau...
Nūnai čia visi šypsos, lankstos, malonėjas
Ir kalba kažką, o man diena iš dienos svetimiau...

VAIKYSTĖS NOSTALGIJA

TEN verkiantis gluosnis prie upės
Šakelėmis glosto žolyną ...
Ak, kaip pasaldintų tremtinio ūpą
Iš jo nusuktos gailios Ir skaudžios švilpynės...

LAUKIMAS

SPINDĖK IT, spindėkit, sidabro žvakidės,
Nenukrėskite, rožės, kristalan rasos,
Kad jisai, nesulauktas, Įėjęs į vidų,
Pamatytų, kaip mano laukimas baisus ...

NESULAUKUSI

IŠBALUSI liepsna tai jaudinos, tai rimo,
Galop išvargusi pagelto ir sutingo,
O ji vis prie aprasojusio lango rymo
Nesulaukus, nuvytus, kaip gėlė, — nelaiminga.

GLICINIJOS

VĖL kvepiančios glicinijų kaskados
Putodamos nuo stogo žemėn nusileis
Ir vėl pavasaris lakštingalažadis
Kuždės žieduos su saules spinduliais ...
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai