Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NEIŠSISAKYMAI (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS ŽITKEVIČIUS   
NEIŠSAKYTA MEILĖ
Pakele motina mane ant rankų.
Švytavo laikrodis lėtai.
Pakėliau aš akis, rodyklei slenkant, —
Pakėlė saulę man rytai.

Ir pakilau į ją giesmėj poeto
Ir niekad meilės jai neišsakiau.
Tiek daug žiedų prasiskleidė iš lėto,
O laikrodis švytuoja vis tankiau.

NEIŠDAINUOTI   METAI

Brolau, jau mes ne piemenys:
Jau mums pasaulis ne platus.
Kaip surimuoti skiemenis?
Kaip išdainuot žmogaus metus?

Akis į dangų  pakeliu —
Mėnulis pateka skaistus.
Nuo tų akių apakėlių,
Nuo žvilgsnių jų patrakėlių
Apsuko Grįžulas ratus.

NEATSIŽIŪRIMI ŽIEDAI

Ieškojai sapno žemėj visokio,
Melu ir meile besigėrėjai, —
Alpsta mergaitė vidury šokio,
Ir susimąsto geri gėrėjai.

O gėlės žydi — neatsižydi,
 O akys žiedo neatsižiūri.
Numeti skausmą sunkų ir didį —
Telenkia žiedą tuščiaviduri.

NESUGRĮŽIMAS

Dainuojam dieną negrįžuolę,
Dainuojam  skaistų  rytą.
Dainuojam seserį gražuolę —
Rytoj dainuosim kitą.

Palik jai, sese, laimės taką,
Dienų blizgučiais grįstą. Ir nebegrįžk.
O saulė teka.
Taku jaunystė grįžta.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai