Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAKTIS (Eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. ŠVABAITĖ   
1
Saulėlydžiai spalvoti renkas
Viršum tuščių, plikų laukų;
Aveles glaudžiasi prie rankų,
Namo sugrįždamos taku...

Ir aš grįžtu į naktį klaikią,
Ji man viena pasiutus gros,
Ir gros stulpai, jų vielos svaigs ten
šiltuos hijeniškuos nasruos.

Pikta naktis, kaip reta būna,
Dangus įkaitęs nuo audros,
Ir drėgnas virpa žemės kūnas.


Tirštuos, tamsėjančiuos garuos
Prasmenga muzika baisi —
Bepročių paukščių klegesys.

2

Jaučiu, kaip ji iš lėto sunkias
Į mano kūną, ir galvoj
Nutyla smegenys apsunkę
Minčių beprasmiškoj kovoj.

O kraujas, gyslose patvinęs,
Tamsia jėga baisios srovės
Užlieja vaizdą begalinį
žvaigždėm nuauksintos erdvės...

Sustoja debesys apstulbę,
Sukniumba mėlyni skliautai,
Ir paukščiai neskrenda, nečiulbia .

Tik debesy toli, aukštai
Reta, išblyškusi minia
Palydi į sapnus mane ...


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai