Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Šlaitas   
IŠ DIENORAŠČIO

Pavasarį,

kai žemę suima skausmai prieš gimdymą,
kai tūkstančiai
galvas pametusių lakštingalų tarp krūmų plyšta,
padaryk mane kurčią
ir pasakyk, kad jazminų procesijos praeitų nesustodamos
ties mano kambario langų pinučiais.

RELIKVIJOS

Nieko nespėjau pasiimt. Nė saujos
gimtosios žemės.
Tik stiprų kvapą su savim išsinešiau
Aukštaičių juodžemio, kurs kvepia
žolės šaknim,
sliekais.

Ir tuos saulėlydžius,
ir šitą ramų kryžių,
kai saulė leidžiasi Žemaitkiemio bažnytkaimy.
Arba:
lig šiol ausyse skamba
kurklelio muzika.

Nieko nespėjau pasiimti. Nė vieno mažyčio ryšulio.
Tik šitą kvapą, kai pavasaryje juodžemį
girti noragai su dangum sumaišo.
Ir šitą muziką, kai kiaurą naktį
mažam bažnytkaimy kurkleliais griaudžia.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai