Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DR. CIRTAUTO "TREMTINIO PORTRETAS" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. J. Pikūnas   
žinoma Vokietijos knygų leidykla Veste Verlag Coburg išleido šių metų antroje pusėje Erlangeno universitete ir Bambergo aukštosios filoso-fijos-teologijos mokslų docento Dr. Klaudijaus Kaz. Cirtauto veikalą vokiečių kalba "Tremtinio portretas" (Portraet des Heimatslosen, 134 psl., kaina 2,85 DM), kurio tikslas, autoriaus žodžiais — padėti tremtiniui savo padėtį suprasti, parodyti tremtinio esmę tikroje šviesoje, aiškinti ir nurodyti tremties prasmę.

Ir tikrai, autoriui tai pavyksta. Jis panaudoja vaizdus bei pavyzdžius, kurie daugiau pasako už bet kokius išvedžiojimus. Nuo Amžinojo Žydo legendos iki R. M. Rilkės elegijos, skaitytoją lydi pavyzdžiai, atskleidžia vis naujos šviesos ir pamoką suprasti dalykus, sekančius modernios žmonijos pražūtingą kelią, tarsi tikrai būtume dažnai pranašautose Vakarų Pasaulio žlugimo išvakarėse, prieš kurį, lyg šmėkla, eina tremtis, kaip šiojo pasaulio likimas ... Visa tai kiekvienam, šios nelaimės nepatyrusiam, su autorium kalba: "Kas aš šiandien esu, tuo tu gali rytoj tapti ..."

Ne tik "tremties" Europoje, bet ir Amerikoj ši knyga bus gerai suprantama, toj Amerikoj, kur Žmogaus keliavimas iš vietos į vietą bus bene didžiausias, kur taip dažnai jaučiama, kad neturima šaknų, kad trūksta sėkmės ir gyvenimo laimės ... norint sukurti "tėviškę" ...

Psichologinių charakterio ir moralės tipų vaizdavimo forma autorius giliai pergyventi galinčia mūsų dienų pedagogo siela sukuria pilną tremtinio "portretą" ir padaro šią knygą įdomią ir mielai skaitomą.

Būdinga, kad tai pirmas šios rūšies veikalas pasaulinėje literatūroje; tai didelis mokslinis įnašas "tremčiai", jos psichologijai ir ypač jos prasmei atskleisti. Tai rekomenduotina dovana tremtiniui, o taip pat tam, kuris dar nesurado savo gyvenimo laimes... Iš kitos pusės, šis veikalas yra įspėjimas visai žmonijai, kad ji žinotų šią grėsmę ir kad tas žinojimas jai padėtų.
Dr. J. Pikūnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai