Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Tavo vardo šaukiuos PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS NOREIKA   

KUR TIK AKIS UŽMATO, KUR BENU KLYSTA MINTIS — VISUR MATAU, VISUR PAŽĮSTU AŠ TAVE. AR DIENA IŠAUŠTA, ATSKLEISDAMA KALNUS IR LYGUMAS, AR ŽYDINČIŲ GĖLIŲ KVAPAS NUBANGUOJA PER PIEVAS, AR PAUKŠTIS MIŠKO GLŪDUMOJ SUKLYKSTA — VISUR MATAU IR GIRDŽIU TAVE.

KALĖJIMO RŪSY NYKSTANČIO ŽMOGAUS KAULĖTOS RANKOS TIESIAS Į TAVE. KRUVINOJ KOVOJ GRANATŲ IŠRAUSTOJ DUOBĖJ UŽDUSUSIO KARIO PASKUTINIS ATODŪSIS ŠAUKIA TAVE. MYLIMOJI PRIE LANGO RYMANTI KRŪPTELI IR ŠAUKIA TAVO VARDĄ, IŠGIRDUSI ŽINIĄ BAISIĄ. PALYDI ŽEMĖ IR DANGUS PALYDI ŠAUKSMĄ TĄ. NUO MARIŲ IKI MARIŲ, NUO VIENO ŽVAIGŽDŽIŲ KRAŠTO IKI KITO GIRDISI TAVO VARDAS, O DIEVE!

MANO ŠIRDIS DREBA, KAIP AUDROJE SIŪBUOJAMAS MEDŽIO LAPAS. NEŽINAU NEI KUR PRADŽIA NEI KUR PABAIGA. NORĖTŲSI, O, KAIP BAISIAI NORĖTŲSI APRĖPTI VISĄ ŽEMĘ. VISĄ ŽEMĘ SUTALPINTI 1 SAVO ŠIRDĮ! KAD TAVO VARDAS AIDĖTŲ IR AIDĖTŲ. KAD GALĖČIAU ILSĖTIS, KAD GALĖČIAU NURIMTI!

TOKS DIDELIS TROŠKIMAS, TOKS GALINGAS IR NEPASOTINAMAS JAUSMAS ŠIRDY! O GALIA MANA TOKIA MENKUTĖ. KAIP SKRUZDĖLĖS ANT PRAVAŽIUOJAMO KELIO. KIEKVIENA PRAEINANTI PĖDA GALI SUTRINTI, SUMINDYTI. KAS BŪČIAU, JEI TAVO VARDAS NESKAMBĖTŲ! KAS LIKTŲ Iš MANĘS, JEI NEŽINOČIAU, KAD TURIU TĖVĄ, SAVO RANKOJ LAIKANTI MANE. JEI SAVO GYSLOSE NEJAUSČIAU TOS UGNIES, KURI BUVO VISOS GYVYBĖS, VISO JUDĖJIMO, VISO GYVENIMO IR VISO PASAULIO PRADŽIA. MANO DIEVE! ŠTAI ESU TOKS, KOKI MANE PAŠAUKEI. MATAI, AR VERTAS AŠ PRAŠYTI LEISTI IR MAN VYKDYTI TAVO VALIĄ ŽEMĖJE. ŠAUKTI TAVO VARDĄ, KARTOTI TAVO ŽODĮ. BE TAVĘS VISKAS BEPRASMIŠKA. PRAGARAS BE TAVĘS. IR DREBA ŠIRDIS, TAVO VARDĄ ŠAUKDAMA. LEISK BŪTI ARTI, LEISK SUŠILTI IŠVARGUSIAJAM TAVO MEILĖS UGNY, O DIEVE!
STUTTHOFE, 1944. I. 27.
JONAS   NOREIKA
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai