Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PIRMOJI DVIMETINÉ ISPANO-AMERIKOS MENO PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. K.   
Pirmoji Dvimetinė Ispanoamerikos Meno Paroda (Primera Bienal de Arte Hispanoamericano), kuri turėjo prasidėti š. m. balandžio mėn., dėl organizacinių sunkumų atidėta spalio mėn.

Lietuvis dailininkas Jonas Rimša, kurį Ispanoamerikos Kultūros Institutas siunčia į Ispaniją atstovauti Boliviją, yra minėtos parodos Organizacinio Komiteto (Junta Organizadora) narys.
Paroda organizuojama labai plačiu mastu ir joje dalyvaus visi geriausieji Ispanijos ir Ispanoamerikos menininkai.

Paroda bus paskirstyta į keturias sekcijas: a) Architektūra (urbanistiniai planai, perspektyviniai piešiniai, maketės ir nuotraukos esamųjų ir projektuojamųjų kūrinių); b) skulptūra; c) tapyba; d) paišyba ir e) raižyba.

Kiekvienas menininkas galės išstatyti tik tris savo kūrinius. Pripažintiems geriausiais bus skiriamos šios premijos: architektūra ir urbaniz-mas: 100.000 pesetų didžioji premija; skulptūra: 100.000 pesetų didžioji premija; tapyba: 100.000 pesetų didžioji premija; paišyba: 50.000 pesetų didžioji premija; raižyba: 50.000 pesetų didžioji premija.    

Šiuo metu visoje Ispanijoje (Barcelona, Badajoz, Bilbao, Salamanca, Murcia, Sevilla, San Sebastian, Val-badolid,   Cádiz,   Granada,  Valencia, Zaragoza ir kt.) ir ispaniškosios Amerikos sostinėse vyksta paruošiamosios "regionalinės" parodos.

Dail. Jonas Rimša, prieš išvykdamas į Ispaniją, turėjo savo kūrinių parodas La Par (Bolivijoje) ir Argentinoje (Buenos Aires, Muellerio galerijoje). Rugpiūčio ir rugsėjo mėn. jis ruošia parodas Sao Paulo (Ita   galerijoje)   ir Rio de Janeire.
Iš Ispanijos J. Rimša ketina vykti į JAV ir Kanadą.    J. K.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai