Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TARPTAUTINIS KATALIKŲ KONGRESAS KAIMIEČIŲ PROBLEMOMS TIRTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. Vl. Viliamas   
Kongresas įvyko Castelgondolfo, popiežiaus vasaros rezidencijoje, 1951 m. birželio 23 — liepos 2 dienomis. Jis buvo popiežiaus globojamas ir sveikinamas. Kongresui vadovavo vyskupas Edwin V. O'Hara (Kansas City), kuris yra šios organizacijos įsteigėjas (įsteigta 1923 m.). Kongrese dalyvavo 20 kraštų atstovai, iš Jungtinių Amerikos Valstybių net 27. Taip pat dalyvavo Jungtinių Tautų, Vatikano, italų vyriausybės ir Katalikų Akcijcs atstovai.

Kongresas griežtai pasisakė prieš žemės ūkio kolektyvizaciją, kaipo visai netinkamą žemės ūkio tvarkymo formą socialiniu ir kitais atžvilgiais. Kaip pasisakyta kongreso rezoliucijose, tinkamiausias žemės ūkio paskirstymas yra vienos šeimos ūkių tipas, kur viena šeima tokį ūkį gali apdirbti ir tvarkyti. Samdinių žemės ūkyje naudojimas nėra sveikas reiškinys, ypač jis neigiamai pasireiškia ten, kur susidaro dideli socialiniai skirtumai tarp žemės valdytojų ir samdinių.

Iš viso buvo pasisakyta prieš didelius ūkius ir žemvaldžius prieš žemės ūkio monopclizaciją. Tokie dideli ūkiai, patekę į blogas savininkų rankas, dažnai yra neproduktyviai išnaudojami,  nualinami.

Kaimiečiai yra daugelio kraštų pagrindas ir gyvastingiausias elementas. Į juos reikia kreipti daug didesnį dėmesį. Tinkamas žemės ūkio modernizavimas (ne perdėtas mechanizavimas), visokeriopas gyvenimo lygio kėlimas, tinkamos žemės ūkio reformos - tai keliai kaimiečių gyvenimo gerovei. Tai būtų sykiu ir reali kova su komunizmu, nes neturte gyvenantieji neretai pasiduoda, klaidingoms komunistų vilionėms.

Kartu buvo išryškintas reikalas atkreipti turtingesnių tautų, tarptautinių organizacijų dėmesį (kaip Jungtinės Tautos), kad jos visokeriopai remtų kaimiečių gyvenimo gerovę.

Šį kongresą organizavusi katalikų sąjunga — (National Catholic Rural Life Conference — NCRLC) turėtų ir toliau savo veikimą plėsti. Vyskupas A. R. Zuraweste (Belleville) yra dabartinis pirmininkas, o monsinjoras Luigi G. Ligutti (Roma) egzekutyvinis direktorius.
Dr. Vl. Viliamas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai