Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Vladas Litas (g. 1909), biologas. Vytauto D. univ. baigė 1938 ir jame dėstė 1940-44. Vokietijoj Mūnsterio univ. įsigijo doktoratą 1948. Vasario 16 gimnazijos direktorius 1954-57. Atvyko į JAV 1957 ir pradėjo dirbti Illinois univ. Eilę metų redagavo "Tėvynės Sargą".

Jonas Paltarokas (g. 1895), profesorius, agronomas. Agronomijos studijas baigė Hallės-Wittenbergo univ. 1922 ir nuo 1924 docentavo žemės Ūkio Akademijoj; 1935 pakeltas e.o. prof., vėliau buvo prorektoriumi. Dėstė pienininkystę ir pašarus, iš šių sričių   paskelbė   veikalų ir studijiniu straipsnių.

Antanas Rūkas (g. 1907), rašytojas. Vytauto D. univ. studijavo prancūzų bei rusų kalbas ir teatro meną, dirbo redaktoriumi ir buvo teatro aktoriumi. Sukūrė kelias pjeses, romaną "Sužalotieji" (1958) ir šiemet išleido trečią poezijos knygą "Mano tautos istorija".

Donatas Šatas (g. 1929), chemijos inžinierius. Oldenburgo liet. gimnaziją baigė 1948, Illinois technologijos institutą — 1953. Bendradarbiauja amerikiečių ir lietuvių spaudoje. "Technikos Žodžio" redakcinės kolegijos narys.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai