Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KOMEDININKAS IR AKTORIUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Louis Jouvet   
(Iš Louis Jouvet "Reflexions du comedien")
Pradžioje būtina nustatyti technikinį skirtumą tarp aktoriaus ir komedininke Aktorius gali vaidinti tik tam tikrus vaidmenis; jis iškreipia kitus pagal savo asmenybę. Komedi-ninkas betgi gali vaidinti visus. .. Garrick buvo komedininkas: jis sugebėjo interpretuoti tragiškas ir komiškas roles su ta pačia jėga ir teisybe. Terminų sumaišymas kasdienėj kalboj galima paaiškinti tuo, kad demarkacijos linija tarp kome-dininko ir aktoriaus niekad griežtai nenubrėžiama. Esama aktorių, kurie tuo pačiu yra komedininkai ir atvirkščiai.

Tragikas visad yra aktorius - interpretuotojas, kurio asmenybė tokia stipri ir ryški, jog pantomima niekad jos nepaslepia.

Pantomima — tai žmogiškas instinktas, gyvas nuo anksčiausios vaikystės. Tobulas komedininkas išvysto tą instinktą iki kraštutinumo. Pagrindinis skirtumas tarp komedi-ninko ir aktoriaus ir glūdi pantomimoje, kuri aktoriuje nėra taip plačiai išsivysčiusi, kaip komedininke...

Kada prie instinkto pantomimai prisijungia   nuolatinis  reikalavimas išklysti ir įsikūnyti, atsiranda pašaukimas. Tas pašaukimas pasireiškia labai anksti ir labai autoritetingai: jis turi nugalėt nuomonę, jog komedininko profesija esanti gėdinga. Tačiau tame pašaukime taip pat galima įžiūrėti itin stiprų geismą patenkinti kitus — savo rūšies draugijinę maniją .. .

Sunku suformuluoti tai profesijai taisykles, išskyrus keletą technikos dėsnių. Priežastys yra kelios: 1. Minėta profesija yra empiriška. 2. Komedininkas yra instrumentalistas ir kartu patsai savo instrumentas. Tik vienas menininkas yra toje pačioje padėtyje — tai dainininkas. Studijuot teatrą yra palyginamasai mokslas, išsivystęs iš bendruomeniškumo idėjos. Yra trys aktorių rūšys, visos glaudžiai susijusios: ak-torius-autorius, aktorius - komedininkas, publikos aktorius. Įsidėmėtinas osmozės vyksmas tarp šių trijų elementų. 4. Būti profesiniu komedinin-ku reiškia nuolatiniai prisitaikyti. Teatrinis menas, turįs daugiau improvizacijos nei kuris kitas, atspindi gyvenamojo meto atmosferą ir priklauso nuo mados įstatymų. Todėl, ką mes bevaidintumėm, teturi reliatyvios reikšmės.
Vertė A. L.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai