Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
RUDENS ŽEMĖ (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O. OBCARSKAS   
Į rudens pilkąsias lygumas įsižiūrėjęs,
begalinį liūdesį sieloje pajuntu.
Taip krūtinę slegia nykuma bekraštė,
sėdama manyje sielvarto jausmus.

Neaprėpiamuose   toliuos   medžiai   skundžiasi palinkę,
nukankinti skausmo, vėjų ir audros.
Nykūs vieškeliai, tartum pageltę rankos,
jų lapus man neša ant širdies tuščios.

O laukai toki paliegę ir išbalę,
susimąstę liūdi nežinia kažko.
Nusiminę žolės, tartum juodos vėlės,
blaškos vėjuje be tikslo ir prasmės.
 
Įsisupusi į gedulingą rūbą,
keistu liūdesiu alsuoja žemė nuskriausta.
Jos kančia, vienatvė ir bekraštės raudos
man širdyje veria sielvarto žaizdas.

Ir aš noriu išdainuot jos liūdesį ir skausmą
ir tas raudas sklindančias rudens laukais..
Gal po daugel metų, pasibaigus kančiai,
jie sugrįš į žemę ilgesio aidais.. .
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai