Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PORTRETAI (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
PULGIS ANDRIUŠIS
Priekin stumia žmogų už pečių šešėlis,
O žmogus šešėlį vėliak atgalios
Ir susikvatoja, tartumei pašėlęs,
Pro nurytą gėlą tremtinio dalios.

O aide — nei gaidžio nuo gimtos pašiūrės,
Nei griežlių skudučių deimantuos rasų.
Ant akmens tik žiogas, lyg ežys pašiuręs,
Ir skruzdė — ne sesė genčių Zarasų.

Tai tenai už tolių — ežerėlių rūkas,
Už anų — jaunystė, švilpus kažkada,
Į anuos nuskrido ir ausy suūkus
Uodo mašalėlio ilgesio gaida.

Ten žiedam kalbėjus, žodžiais žodį kūrus —
Čia plyna padangė dega mėlynai,
Rankoje beliko uodega kengūros,
Ligi horizonto — tyrų pelenai.

Dykuma į šiaurę, vakarus ir rytus,
Pragarą ir rojų prieangy dangaus, —
Ir ... žvaigžde sužėri ašara įkritus
Į akis šešėlio iš akių žmogaus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Tarytum atėjęs dabar iš Emauso,
Ne Dievas, tik liesas Jehovos žmogus.
Jis žvelgia. Dar tyli. O rabinas klauso.
Gi Rainių komrieznikas kramto nagus.

Ir staigiai jo žodis perkūnija trenkia —
Į kairę, į priekį, kur Baalo kėdė,
Kur vagys, eunuchai, tautiečiai sumenkę,
Vadai, fariziejai ir NKVD;

Kur juodos lelijos — varguolių paguoda,
Ir laisvės statulos ant vergo pečių,
Kur kelia tironai kaukolę lyg puodą
ir geria mūs kraują sveikaton svečių;

Kur minios lyg nendrės linguoja ir šnera,
Į stabą pavėjui nukreipę maldas,
O renka sau muitą panelė Venera,
Ir juokias šėtonas, pasaulį valdąs.

Dar žodis, dar trenksmas, dar žaibas kryžiavas,
Dar vienas — ir vėliak grėsminga tyla.
Tik jaučiam — lyg žemė sustojo važiavus,
Ir bėga blakstienom berželio sula ...

STASYS SANTVARAS
Baltas popiežius fotelio rėmuos
Priešais juodą menkystę minios.
Rengias lūpos ištarti oremus —
Sliuogia žvilgsniai kojytėm ponios.

Ir užverda poezijoj drama, —
Kyla klausimas: būti ar ne?
Jambas dukteriai uždega mamą,
Velnias kūnijas Dievo tarne.

O amūrui į širdį įkirtus,
Šoka liepsnos į drobę veidų,
Liūdnas posmas, elegijai skirtas,
Serenadoj suskyla į du.

Ima vynas hiperbolėm lietis,
Skęsta rankos į bangą kasų,
Ir sušunka nustebęs pilietis:
— Žodžiai Santvaro — veiksmas Rousseau! . . .


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai