Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PRANAS KOZULIS   
LACRIMAE CHRISTI

Mums nekantriai aušros belaukiant
pranyko taurėje puta,
žvaigždėtos erdvės apsiniaukė —
staiga išblyško visata.

Tiktai veiduos negęsta ugnys
ir liejasi daina graudi;
taurė — gili, gili bedugne
didžiausiam kūnui paskandint.

Vii driekiasi pavasario banga į šiaurę
šviesių merginų eisena grakščia —
lyg sapnas perveria tikrovę biaurią,

nubraukia ašaras karčias. —
Jau atitolink, Viešpatie, tą taurę,
nes ji — vis vien tuščia.

TROŠKULYS

Gana bus valgyti ir gerti —
gana jau kūnui pataikaut;
kiek prarijau — aš pats nevertas.
Jau per godumą netekau

visos tikrosios savo vertės;
gal būt, ir vardo netekau,
kuris tikrai gražus ir šventas...
Ar aš tau, sese, nesakiau,

kad ir tamsiausios žvaigždės krenta
iš debesyno neaiškaus
ir suliepsnojusios užgęsta

paklydusio žmogaus kely,
kad visą amžių nusitęstų
šviesos ir meilės troškulys.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai