Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SESEI TĖVYNĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. GRIGAITYTĖ   
Kaip žolele maža tarp griuvėsiu,
Taip stiebias viltis lūkesy,
Kad Tave kada nors dar regėsiu
Kaip savąjj veidą namų šuliny.

Tenai, kur mes girgždinom svirtį
Ir audeklus tiesėm abi,
Sugrjšiu, galbūt, tik numirti —
Taip nuneša laikas toli...

Kaip pienės papurusios pūką
Išsklaidė mus vėjai Rytų.
Kokiame kelyje suklupus
Apraudi dienas savo Tu?

Aklieji juk praregi kartais —
Tokia yra Dievo valia.
Regiu aš Tave vis prie vartų
Bestovint balta skarele.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai