Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PEETER ARUNIAA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Ls   
Sur l'histoire des adjectifs en-u en balto-slave (Atspaudas iš Arsbok 1948-1949. Slaviška Institutet vid Lunds Universite).

Kaune buvusiam švedų kalbos lektoriui, dabar jau profesoriui, K. O. Falkui persikėlus profesoriauti i Lundą, prasidėjo kiek gyvesnis veikimas bei susidomėjimas baltų-slavų kalbomis, ypač kai venas kitas Pabaltijo baltologas-slavistas rado sau priebėgą švedų mokslinėse įstaigose.

Estas Peeter Arumaa, slavų ir baltų kalbų profesorius Estijoje, taip pat yra vienas iš tokių pabėgėlių. Iš pradžių jis buvo slavų kalbų lektorius, paskiau docentas tame pačiame Lundo u-te. Prof. Vasme-riui išvykus iš Stockholmo atgal į Vokietiją, prof. Arumaa buvo Stockholmo u-to pakviestas slavų kalbų katedrai užimti, jam buvo įsteigta speciali privati profesūra.

šis 80 puslapių rimtas darbas apie būdvardžius galūne —u baltų ir slavų kalbose yra vienas iš prof. Arumaa vaisių bedirbant Lunde. Jo įnašas į baltologiją mūsų kalbininkams gerai žinomas (jis tarp kitko, kalba puikiai ir lietuviškai). Savo šiame darbelyje moksliniu rimtumu ir patikima palyginamąja medžiaga jis pajudina dar vieną baltologijos sruogos gijelę. Pavyzdžiai daugiausia lietuviški.
J. Ls

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai