Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
APOPHORETA TARTUENSIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Lingis   
APOPHORETA TARTUENSIA, Išleido Societas litterarum estonica in Svečia, Holmiae MCMLDC.
šį gražų paminklą Tartu universiteto atkūrimo 30 metų proga pastatė 52 estai mokslininkai tremtyje, iš kurių 36 yra Švedijoje, 5 Amerikoje, 5 Vokietijoje, 2 Kanadoje ir 1 Turkijoje. Prie jų prisidėjo dar du švedai — prof. Birger Nermanas ir Per Wieselgren, kurie taip pat buvo Tartu un-to profesoriai. Iniciatyvos tam darbui ėmėsi į Švediją persikėlusi ir dabar čia veikianti Estų Mokslų Akademija.

Šio gražaus didelio 472 p. leidinio vainiką sudaro 51 trumpa mokslinė studijėlė anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Tik du straipsniai yra estiškai ir trys švediškai, bet ir tie su gana plačiomis vakarų Europos kalbų santraukomis.

Straipsnių randame visokiomis temomis. Vieni jų liečia kalbotyrą, istoriją, literatūrą, kiti — teisę, ekonominius ir socialinius mokslus, mediciną, žemės ūkį ir miškininkystę, gamtos mokslus. Jų apimtis labai plati — nuo grynai savo krašto tyrinėjimų ligi John Keats ar Edgar Poe, nuo žilos senovės studijų ligi paskučiausių laikų problemų, nuo Livonijos archyvų ligi sovietinių planų.

Nesigilinant ir nevertinant tų stu-dijėlių mokslinio stiprumo, kas vienos specialybės žmogui neįmanoma, noromis nenoromis peršasi mintis, ar ir lietuviai mokslininkai, kuriems po pasaulį išsklaidytiems dar šiaip taip prieinamas mokslinis darbas, neturėtų susirūpinti kuo nors panašiu, Kauno u-to 30 metų jubiliejų minint. Reikia tikėtis ir trokšti, kad atitinkamos įstaigos, organizacijos, ar pavieniai asmenys tuo pradėtų rūpintis, jeigu tas darbas dar nepradėtas.
Juozas Lingis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai