Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAS REDAKCIJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mirtis, mitas, heroizmas ir realizmas
Nemeluoti, nuoširdūs ir atviri svarstymai pereitojo (gegužės) numerio F. Jucevičiaus ir J. Girniaus straipsniuose paliko neišdildomą įspūdį. Aštrių ir beveik pilnai nusistovėjusių tradicinių įsitikinimų drąsus perkratymas tegali palikti tik pagarbą aniems autoriams. Aplink girdimos gyvos diskusijos jautrios patriotinės visuomenės tarpe tik dar labiau pakelia keliamų minčių vertę.

Gal tas susijaudinimas būtų dar didesnis, jei abiejų antraščių žodžiai būtų kiek sukeisti. Ir taip pirmąjį rašinį drįsčiau pavadinti "Tarp mirties ir realizmo", o antrąjį — "Tarp heroizmo ir mito". Ar baigiamosios išvados visvien liktų vienodos?
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai