Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
MIEGAS AUDŽIA KVAPO TINKLĄ —

šventą raštą,
bet niekas nemoka čia skaityti,
išskyrus mylimuosius,
kurie bėga
per dainuojančius, besisukančius
naktų kalėjimus,
sapne perkopdami
mirusiųjų kalnus,
kad dar tik
išsimaudytų savo pačių
išgaubtos saulės
užgimime.

KAS ŠAUKIA?

Savas balsas!
Kas atsitiko?
Mirtis!
Ar per miego stovyklą
eina draugystė?
Taip!
Kodėl negieda gaidys?
Jis laukia, kol rozmarino bučinys
išplauks virš vandens!

Kas tai?
Akimirksnis,
iš kurio laikas išmetė vienatvę,
amžinybės nužudytai

Kas tai?
Miegas ir mirimas neturi savybių.

SUAKMENĖJĘS ANGELAS,

dar tebevarvantis
ankstyvesnės, belaikės
visatos atsiminimais,
vaikščiojantis moterų stotyje,
gintaro šviesoje,
apsiaustas balso aplankymo
prieš pasauliui atsirandant,
neprakandęs obuolio,
giedantis aušroje
prieš teisybę.

O kiti šukuoja plaukus prieš nelaimę
ir verkia,
kai varnai lauke
išskečia juodus sparnus vidurnakčiui.

Vertė Juozas Tininis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai