Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Poezija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS MEKAS   
ŽMONĖS   PARKE

ŽMONĖS parke,
vienišieji, —
seniai su senelėm
ir besimylintieji, —
sėdėdami
po lapų blykštančia skara,
mate:
kaip skambėdamas
kristaline skaidra
ėjo ruduo.

Ir tuoj
ant miesto
Ir per lapus
ėmė krist
vario lietus.

TURGUJE jis liejos
per medinius stalus,
per rudenio gėles
ir mėlynus pirklius,

ir turgaus moteris
šlapiom skarom,
su skėčiais
ir kraitėm pravirom;

krito jis ir liejos
ilgom srovėm,
vaisių krūvomis
ir rudenio gėlėm,

plakdamas ir kirsdamas
kartu abu:
moteris ir pirklius,
kaip botagu.

BET ŽMONĖS parke,
vienišieji, —
seniai su senelėm
ir besimylintieji, —
sėdėjo vis;

vieni — susimąstę
ties savo dienomis,
antri — kad manė,
kad pavasaris dar vis, —

jie taip sėdėjo
po lapj blykštančia skara,
ir tik žiūrėjo,
kaip per lapus
krito vario lietus.
 
AKYS, AKYS MOTERS IR AKYS VYRO

Ar tai nėra — kažkur —
it žaltvykslės išnaktose, keturios klajoklės —
dvi moters akys ir dvi vyro?

Taip rudeniais ir vasarom,
visu nepasibaigiančiu ratu —
kiekvienai moteriai jis žiūri vis akysna —
giliose, kur taryt it liepos naktys,
neįžvelgiamose — slaptingai taip vilioja —
ir tosin, kur kaip saulės įsidegina, kaip usnys —
kurios išlieka ligi kito rudenio
(ir dar ilgais pavasariais vaidenasi, neiškrenta),
ir nesuprantamose — kur kaip mįslės,
slepiančios nežinoma, palieka.

Tačiau yra kažkur likimo skirtos dvi,
dvi moters akys ir dvi vyro —
ir niekad neatsiveria jos, niekam.
Kol neateina TOS — TIKTAI TOS —
dvi vyro akys — ir dvi moters akys.
Niekas to nejaučia ir nežino —
akys susitinka nejučia —
akys, dvi moters ir dvi vaikino,
skirtąja likimo valanda.
Ir rodos, jos ne keturios, o tiktai dvi —
ir artimos, ir šiltos, ir neišskiriamos —
lyg būtų išnešiotos
kartu nuo pat vaikystės — viduj — giliai. —

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai