Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Vakaro Perlai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BERN. BRAZDŽIONIS   
Vakaras per dangų žengia
Tartum kilimų pirklys
Ir patiesia juos padangėj
žemę jais apjuost galjs.

Ir dangus takus pabarsto
Perlais, net nesuskaitau;
Aš į dainą juos suvarstau
Ir padovanoju tau,

Kad tais kilimais keliautum
Iš pasaulio realaus
Į kitų pasaulių skliautą,
Kur širdis gal nebeklaus, —

Kam tie akmenys po kojų
Ir kam rožes su spygliais,
Kam žmogus iš čia į rojų
Eina ašarų keliais   
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai