Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Gailius: KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ. Caracas — Venezuela, 1954. 127 p. Kaina $1.25.

East and West. Published by Alliance Publishing Co., London. 1954. No. 3.

Zenonas Ivinskis: DIE DRUCKEREI DER JESUITEN IN VILNIUS UND DIE ERSTEN LITAUISCHEN KATHOLISCKEN BUECHER. Sonderdruck aus Commentationes Balticae I./1953. 27-67 p.

Zenonas Ivinskis: KIRCHENGESANG IN LITAUEN IM XVI.-XVII. JAHRHUNDERT. Sonderdruck aus Commentationes Balticae I./1953. 69-106.

Zenonas Ivinskis: MINDAUGAS UND SEINE KRONE. Sonderdruck aus Zeitschrift fuer Ostforschung 1954/Heft 3. 360-386.

Leonardas Žitkevičius; DAIKTAI IR NUORŪKOS. Lyrines ironijos. Išleido Gabija. 48 psi.

Pulgis Andriušis: TIPELIS. Humoristinis romanas iš Kauno gyvenimo. Išleido Gabija. 240 psl. Kietais viršeliais.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai