Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS LAUREATAS PDF Spausdinti El. paštas
Liet. Rašytojų Draugijos premija teko Jurgiui Jankui, gyv. Worcesteryje, N. Y. Specialios vertinimo komisijos nebuvo — ją sudarė patys rašytojai, kurių šiemet balsavime dalyvavo 63. Į balsų tikrinimo komisiją įėjo J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, Gražina Tulauskaitė, ir Albinas Valantinas. Kovo 1 d., patikrinus balsavimo vokelius, pasirodė, kad Jurgio Jankaus romanas "Namas geroj gatvėj" gavo 32 balsu, o Jono Aisčio knyga "Apie laiką ir žmones" 25 balsus, šeši balsuotojai nepasisakė nė už vieną šių knygų. Premija įteikta kovo 20 d. literatūros-muzikos vakare Čikagoje.

Jurgis Jankus yra gerai pažįstamas savo įdomiais romanais. Gimė jis Baisiogalos valsčiuje 1906 m. Mokėsi Šeduvoj, Kėdainiuose ir Šiauliuose. 1929 m. baigęs mokytojų seminariją, 10 metų mokytojavo pradžias mokykloje. Po to Kauno universitete studijavo liet. literatūrą ir perėjo dirbti į Jaunąjį Teatrą. Į literatūrą įžengė su romanais "Egzaminai" ir "Be krantų". Tremtyje išleido romaną "Naktis ant morų", įvertintą vėliau premija. Po to išėjo jo apysakų rinkinys "Pirmasis rūpestis" ir dviejų tomų romanas "Paklydę paukščiai". Dabar Liet. Rašytojų Draugijos premijuotąją knygą "Namas geroj gatvėj" pernai išleido Venta. Premijai pinigus suaukojo Čikagos lietuviai gydytojai.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai