Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NEPALEISIU PDF Spausdinti El. paštas
Štai po Tavo kryžium, kojas apkabinęs,
glūdžių prisiglaudęs, kur tos baisios vinys ..

Vai, po mano kojom, rodos, žemės verias,
lygu būtų Tėvas gūdžią lemtį taręs ...

Štai, jau baisiojon prarajon nugrimsiu..
Viešpatie, iš baimės eit iš proto imsiu!..

Tavo žvilgio jieškau, viltimi įsmigęs,
kur žiaurių erškėčių styri šakos dygios ...

Jis švelnus ir šiltas, nors gelmingai liūdnas,
sopulingą meilę sieloj tyliai budinąs..

Taip! aš Tavo kojų niekad nepaleisiu!
Nors bedugnė žiotųs, nebijau jos baisio!
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai