Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KOSTAS OSTRAUSKAS   
NOKTURNAS
Rasa pabiro pienen rūkas,
apsvaigę svaičioja svirpliai, —
iš glėbio vakarui ištrūkus,
naktis išsirengė nuogai.

Ant aukso jiešmo mėnuo sukas,
sode garuoja obuoliai... —
O Dieve mano, koks stebuklas..
kad tik negrįžtų paryčiai.

PAUKŠTĖ
žiūriu į žalią paukštį —
šakos tarp šakų —
kažkur suokia paukšte
dyvinu balsu.

Riečias beržų tošys
saulėj į dūdas,
o aš atsilošęs
ketu paukštę rast. —

Pažiūrėjau dieną —
paukštės nerandu,
o ji kažkur gieda
lyg žmogaus balsu.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai