Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STIKLO LANGAI PDF Spausdinti El. paštas
Dieną naktį žiūrite ir žiūrite.
Ir atsižiūrėt negalite
Debesėlių šilkaskarėm burėmis,
Obelų prie kelio.

Dieną naktį žiūrite ir žiūrite.
Saulėj degat. Tirpstate lietuj,
Ir atsižiūrėt, kaip mes, negalite
Žibančių žvaigždžių augštam danguj.

Dieną naktj, šaltyje ir vejuj.
Vis bemiegėmis, vis pravirom akim.
Kaip ir mes, maži gyvenimo stebėtojai,
Laimes jieškančiom akim ir — stiklo
širdimis...
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai