Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VARGO MOKYKLA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
Balfo rūpesčiai dabar ypatingai sukasi apie vadinamąsias "vargo mokyklas" Vokietijoje, kurių yra 12 su 213 mokinių ir 13 mokytojų. Diepholzo gimnaziios reikalai visuomenėj su-ilaukė labai jautraus atgarsio. Dabar šią mokslo įstaigą pastoviai remia 3.500 lietuvių. Toks užjautimas mokslą tremty einančiam lietuvių jaunimui verčia manyti, kad ir kitos mokyklos bus panašiai paremtos.

Minėtų dvylikos "vargo mokyklų" vaikai gyvena su tėvais. Jiems trūksta maisto, apdaro, mokymuisi priemonių. Mokytojai ir tėvai tvirtina, kad vaikai galėtų pakenčiamai laikytis, Jeigu jų kiekvienas mėnesiui gautų 10 dol. Už tuos pinigus būtų galima nupirkti papildomo maisto ir kitų reikalingų dalykų. (Diepholzo gimnazijos kiekvienam mokiniui mėnesiui reikia 20 dol., nes jų gyvenama atskirai nuo tėvų bendrabutyje, gaunant visą išlaikymą).

"Vargo mokykloms" Balfas jau prieš Kalėdas pasiuntė truputį paramos — kiekvienam vaikui ir mokytojui po 5 dol. Pasiryžta eiti prie to, kad panašiai, kaip Diepholzo gimnazijai, atsirastų geradarių, kurie, paėmę globoti vieną "vargo mokyklos" auklėtinį, už jo išlaikymą mokėtų mėnesiui 10 dol. Balfas tikisi, kad atsiras dar 3.500 geraširdžių lietuvių likusioms mokykloms šelpti.

Naujai iškeltas reikalas pastoviai remti "vargo mokyklas" draugijoms, klubams, šeimoms ir pavieniams asmenims duoda gražios progos parodyti gerą širdį. Kadangi darbas yra didelis, kiekvienas didesnis sambūris, neišskiriant vestuvių, krikštynų, vardadienių, jubiliejų ir kitokių švenčių, galėtų būti panaudotas tremtiniams, o ypač jų besimokantiems vaikučiams, sušelpti.    L. A.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai