Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAMAI GIMNAZIJAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Gendrutis   
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vokietijos krašto valdyba per spaudą kreipėsi į visuose kontinentuose gyvenančius lietuvius, prašydama aukų Vasario 16 gimnazijos patalpoms pirkti, ši vienintelė grynai lietuviška mokslo įstaiga išeivijoje jau veikia ketvirtus metus Diephozo kareivinėse. Šiemet mokinių yra 170, kurie ten auklėjami atsikuriančiai tėvynei. Pasaulio lietuvių nuoširdumas užtikrino šios gimnazijos medžiaginį aprūpinimą, bet visą laiką kėlė nerimą patalpų klausimas. Kareivinės yra apleistos, ankštos, drėgnos ir nepritaikytos auklėjimo įstaigai. Jas savo lėšomis remontuoti nėra prasmės, nes pamažu atsikurianti Vokietijos kariuomenė kiekvienu laiku gali atsiimti. Gauti gimnazijai kitas patalpas nepasisekė ir nėra vilties, kad pasisektų, nes krašto valdžia turi rūpintis milijonais savo benamių, atbėgusių iš Rusijos užgrobtų žemių.

Pagaliau rastas pirkti gimnazijai ir bendrabučiui tinkamas pastatas prie Mannheimc—Heidelbergo. Vieta atrodo ideali ir net karo atveju savotiškai saugi. Namų kaina — 200.-000 markių, o 100.000 markių dar reikalinga jų remontui. Visa tai sudaro apie 75.000 dolerių, kuriuos būtina išmėkėti metų vienų laike. Pasitikint lietuviškos visuomenės dosnumu, pastatas jau užpirktas.

Spaudoje keliamas klausimas, kodėl, perkant gimnazijai namus, buvo aplenktas Balfas.       L. Gendrutis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai