Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SAULĖS BREVIJORIUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VENANCIJUS ALIŠAS   
AD PRIMAM                           AD SEXTAM
čiulpia menulis                          Mėlynam vyzdy
Rasų šaltą pieną,                       Dangus telpa visas.
Krūtį prigulęs                           Lengsta ir vysta
Kalno kiekvieno.                      Ten kiparisas.

žeme sapnuoja —                     Marmuro lentos
Juodakė mergaite.                     Įkaitę tarp lapų.
žvaigždes važiuoja,                   įrašas šventas
Veža jai kraitį:                          Trokšta ant kapo.

Didelę skrynią                          Vėsų pavėsį
Balčiausių  rietimų —               Kaitra nusvijo.
Jojon aušrines                          Jei ugnim lija?

Veža ir antrą:                          Saulė ant varpo
Sidabro ir aukso —                 Su spinduliu žaidžia:
Stato ant kranto                      Virvę sukarpo,
Rytmečio džiaugsmą.               Lynus sukeičia.

Trečią, gražiausią,                   Kol varpininkas
Karolių pripiltą,                      Miegos pasilakęs —
Stato ant rausvo                     Snūduos aplinkui
Debesio tilto.                         Margos plaštakės.

AD  TERTIAM                       AD NONAM
žagre auksine                           Rudenio gėlės
Vandens laukus aria —             Nusviro prie kelio,
Saulė jmynė                            Lyg spindulėlis
Pėdas ant marių.                     Vaiko veidely.

Maudosi rytą,                         širdį vijoklių
Nuogai nusirengia.                   Rankos apipynė —
Uolos dantyta                          šaltą klajoklio
Ketera žengia.                         Pirkioj molinėj.

Valandas brėžia                       švelnios, tarytum,
Rodyklė ant sienos;                 Tų statulų akys,
Laikrodžio dėžę                      Kai į jas krito
Skambina plienas.                   Miego plaštakės,

Laimei matuoti                       Dienos man moja ...
žmogus jj išrado:                    To gesto užtenka:
Ašarų puotai,                          žengia jau koja,
Ilgesio badui.                          Duodu jau ranką.

Tiesias į viršų                         Einam nueinam
Iliuzijų rankos —                    Į pasaką žavią —
Viltį įpiršo                              Linksmą vėl dainą
Naują tau dangūs.                  Dievas man davė!
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai