Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
R. VIESULO IR A. ELSKAUS PARODA PDF Spausdinti El. paštas
New Yorke, Panoras galerijoje, Romas Viesulas ir Albinas Elskus surengė bendrą savo tapybos bei grafikos darbų parodą. Paroda tęsėsi nuo 6 d. iki 18 d. birželio.

Albinas Elskus, studijavęs meną Freiburge ir Paryžiuje, reiškiasi šių dienų modernioje dvasioje. Visi jo paveikslai grynai abstraktūs. Vieni jų daryti aliejumi, plasteriu ir spalvoto stiklo fragmentais ant lentos (masanito), kiti aliejumi ant drobės ir popieriaus. Pirmieji ypačiai patraukia žvilgsnį savo baraljefiniu paviršiumi, paįvairinančiu ir praturtinančiu abstraktines dailininko vizijas. Apskritai visi jo darbai įdomūs ir išsiskirią mūsų mene. Albinas Elskus yra pirmas lietuvis, taip toli pasinešęs į abstraktinės tapybos sritį. Šioje parodoje iškabinti paveikslai byloja apie jo galią matomų daiktų įspūdį sukelti spalvomis bei ritmika, atsijungiant nuo įprastų formų. Cia yra labai platus laukas reikštis dailininko kūrybiniams polėkiams, kurie yra dideli.

Romas Viesulas, pažįstamas savo litografine kūryba, šioje parodoje prakalba ir spalvomis, čia spalvotų paveikslų bent dvigubai daugiau nei grafinių. Pirmu akies užmetimu jie gali sukelti aliejinių dažų įspūdį, bet tai yra spalvotas lakas (lacquer), turįs savo ypatingą koloritą bei išraišką. Viesulo spalvotieji kūriniai, daryti litografinėje dvasioje tuo laku ant lentų (masanito), liudija dailininko ištikimybę šiai pamėgtai grafikos šakai, o taip pat ir jo gerą spalvų pajutimą, kurios čia turi savo balsą. Romas Viesulas, dažnai dalyvaująs amerikiečių dailininkų bendrose parodose pavieniais darbais, Panoras galerijoje, kur žiūrovas galėjo pamatyti daugiau jo paveikslų vienoje vietoje, pasiliks atmintyje kaip sparčiai žengianti pirmyn mūsų meno pajėga.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai