Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
MŪSŲ LIEPA

Sako, smuikai kartais patys ima verkti,
sako, fleitos ima švilpauti, lyg paukščiai,
užčiaupti dėžėse, lyg narve.

Na, o mudu, inkilan įkelti
(jau visi langai pusiau primerkti
ir septynios durys užrakintos),
mudu tylim lygiam vakare.

Tiktai žiūrim įkypai pro langą,
lyg į kokį užjūrį keisčiausią,
lyg anapus mūsų ir dienos.

Aikštėje su raiteliu iš bronzos
mūsų draugė liepa taipgi tyli,
plaukus kvepiančius paleidus nakčiai,
taipgi žvelgia įkypai į mus.

Jai, deja, negalima eit gatvėm
nei virš mūsų stogo pažiūrėti,
— ar ne liepų šlama ten miškai?

Tik stovėti, tarsi milžiniškai puokštei,
tokiai puošniai, ir siūruojančiai, ir jaunai,
tik sūpuoti ir liūliuoti naktį,
mūsų tylančias akis ramint.

VĖTRA NUO JŪROS

Penkias dienas nuo jūros traukė vėjai
ir grūmėsi su kriaušėmis sode,
o penktąją pavyko jiem išgriaut
seniausiąją ir ant kaimyno stogo
visais varpeliais aukso paguldyt.

— Vaikai, atplėškite nuo liūdno stiklo
laukimo išplėstas akis — nelyja!
Duris atplėškit! Jus pagaus vėsumas
ir pagaugais ligi kulnų nulies.

Žalsvajam sambrėšky — sušalę obelaitės,
balelės, plaukia lapai, žliugsi takas,
į basą koją glaudžiasi šlapia
žolė — dar šalta, tai bėgte, bėgte!
Užlėkt už namo, pasileisti kiemu,
pro šalį šuns, kalnelin, ant tvoros:
pasižiūrėt, ar vis putoja upė,
ar ji baisi? (—Baisi: aptemęs veidas,
lyg senės raganos, išartas raukšlėmis.
Ne, ji nebeplukdys tavęs, nuogaliaus,
nei tavo laiveliūkščių!). Ir šiurpu,
lyg ne nuo beržo nukrėstų lašų
ant sprando: nuo tamsaus prisiminimo,
nutįstančio į ateitį, tamson.
Bėgte atgal, taku, ir į verandą —
per tris laiptus, ir į duris, vidun.

Namie rami ranka jau žiebia šviesą,
sumirksinčią sakuotoj palubėj
(—pušim prakvipęs visas jaunas namas),
ir šilima pasiūlo tau be žodžio:
— Išalkai? Pasiimk patsai, matai?
Iš juodo miško žemuogės, kaip ugnys,
ir pienas ką tik vėso šuliny.
Tu vis drebi. Užkopk į lovą, nori?
Ir kojas po savim pariesk.— Už lango
jau liejasi mieguista mėnesiena
ant obuolių nusvirusių galvų,
ir stojusi giedra džiaugsmu suvirpa:
penkias dienas išlaukė meškerė,
mekšrus ir šapalus sapnavusi skiedryne —
rytoj, rytoj! Anksti pabudins saulė —
dabar užmik. (—Ir tau baugu pabust:
tau rodos, kad ne vakar — kažkada,
prieš amžius, vėtra stūgavo po sodą,
kad ji išsinešė ir nusviedė tave
kažkur už vandenų, už metų metų,
kad nėr tavęs nei sodo, ir nėra
pasauly vietos vaiko karalystei.
Ir tau baugu pabust).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai