Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kūrybos gabaliukai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS   
JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS (1875-1944)

*
Tverkim vis naujas, vis turtingesnes, vis gražesnes gyvenimo formas! Nesibijokim nei skausmo, nei persekiojimo! Tvėrimo dvasia su mumis — mumyse!... Jaunos Lietuvos dvasia privalo apsireikšti jaunoj — pavasario formoje!

*
Neišdžiūvo ir niekados neišdžius tas mūsų tautybės šaltinis, iš kurio yra pasemtos Lietuves dainos, mitai, legendos! Taigi semkim iš to gyvo šaltinio visas mūsų meniškas jėgas ir tverkim dar gražesnę, dar galingesnę Jaunos Lietuvos Legendą...

ERDVĖS   BALSAI

—    Amžinos Laisvės amžiną Grožį mylėsi,
Per savo širdį patį  Dievą  regėsi . ..
Tvėrimo skausmų suspaustas tylėsi,
Nelaisvės bjaurių gėrybių nesiilgėsi . . .
Galingais jausmais tvanosi,
Minties grožybe spindėsi,

Pats save apsikainosi,
Dievo asilą pasibalnosi,
Ant žvaigždžių kalno sėdėsi,
Su kometom susikalbėsi,—
Jei tik laisvės neišsižadėsi,
Jeigu meile tu spindėsi!
Daug galėsi, daug galėsi,
Jeigu mylėti mokėsi!...

—    šalin vienatvės šmėkla —
Jauna dvasia žengia —
žaibas taką kloja,
Garbė žemę dengia —
Griaustiniai jai ploja!...

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai