Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
GAVO PREMIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. P.   
Dail. Jonas Aleksandravičius, kilęs iš Kražių, Lietuvoje baigęs teisės mokslus ir kurį laiką kaip teisininkas dirbęs įvairiose įstaigose, vėliau atsidėjo meno studijoms ir kūrybai.
Tremties dienas dail. Jonas Aleksandravičius leido Vokietijoje, lietuvių kolonijoje Wangene. Sunkiose sąlygose yra nutapęs daug gamtos pei-sažų, portretų, įvairių kitokių kompozicijų. Nemažai jo paveikslų yra nupirkę prancūzų karinės valdžios pareigūnai.

1949 m. jis su šeima atvyko į JAV ir pradžioje patyrė čia daug vargo, kol pagaliau apsigyveno Wasingto-ne, D. C, ir pastovesnio darbo gavo Amerikos Katal. U-to bibliotekoje, kur ir dabar tebedirba.

1952 m. Vašingtone surengtoje amerikiečių dailininkų parodoje dail. Jonas Aleksandravičius išstatė savo kūrinį-portretą. Parodoje dalyvavo apie 200 dailininkų. Komisija dail. Jonui Aleksandravičiui už išstatytąjį portretą paskyrė antrąją premiją, įvertindama jo drąsią techniką ir kompozicinį darnumą, taip ramiai šviečiantį sukurtame charakteryje. Ta proga Vašingtono spauda, apžvelgdama amerikiečių dailininkų parodą, šiltai paminėjo lietuvį dail. Joną Aleksandravičių ir jo kūrybinį pajėgumą.
J. P.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai