Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Iš klasiškų  eilėraščių
 
VASAROS NAKTYS

Šią naktį vandenų siuvėjos
girdėjo, kaip mieguistomis
sapnuodamas kalbėjo vėjas
su medžiais ir debesimis.

Šu-šu, šiąnakt kuplioji liepa,
kur auga kaimo vidury,
tyliau lapus šiurenti liepė,
strazdams pritilti liepė ji.

Šiąnakt, kai tik pakils mėnulis,
aptils kurklelių gaudesys —
sutruks žiedų geltonos siūlės,
ir liepa sukvepės, pražys.

PAVASARIO DAINA

Kaip gležnutis drugelis,
pasiilgęs dangaus,
bunda lapas ir kelias
iš lopšelio lipnaus.

Ak, kaip mažo lašelio
reikia laimei žmogaus! —
bunda lapas ir kelias,
ir mažytis kraštelis
mėlynuoja dangaus.

SVAJONĖ

Vis plaukia Reinas ramiai taip,
ir laukia, liūdi mergaitė.

Kad su bangom jis atplauktų,
gal ir mergaitė nelauktų.

Dabar — vis budi mergaitė,
vis teka Reinas ramiai taip . ..

ŽILVITIS

Nieks nematė — viens po kito
lapai žemėje nukrito,
taryt varis jie nubiro.

Kai ankstyvą spalio rytą
žmonės skubinos bažnyčion —
jau žilvitis buvo miręs...

LIKIMAS

O, greitai žvaigždelės
sužibs jau languos,
ir smilgų šluotelės
jau greitai sapnuos, —

tik tu viena
lauki, liūdi vis,
kai vakaras eina
ir gaubiąs naktis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai